Ar progimnazijos stadione sodinsim krokus?

Ar progimnazijos stadione sodinsim krokus?

Paskutinio tarybos posėdžio metu mūsų frakcijos seniūnės pavaduotojas Tadas Sadauskis kėlė klausimą, kokia kryptimi eis rajonas ateinančiais metais. Meras išsijuosęs aiškino, kad daug dėmesio skirs mokykloms, šeimoms, švietimo, kultūros, sporto, erdvių pritaikymui įvairioms veikloms. Žinoma, dar praėjusios kadencijos metu suplanuoti regiono plėtros renovacijų, erdvių pritaikymo projektai bus vykdomi, kaip ir tūkstantmečio programa, tačiau labai gaila, kad didesnio dėmesio nesulaukė didžiausios mokyklos mūsų rajone - progimnazijos,  stadionas. Reikia pastebėti, kad projektas šiam stadionui atnaujinti yra parengtas, jo vertė - pusė milijono eurų. Tiek, kiek planuojama miesto skvero sutvarkymo darbams pradėti.  Žinoma, skverą reikia remontuoti, vis dėlto tai centrinė miesto aikštė, tačiau reikia apmąstyti prioritetus. Jei, kaip mini meras, prioritetas yra šeima, vai ...

Laukuviškiai priešinasi ambulatorijos prijungimui prie ligoninės

Laukuviškiai priešinasi ambulatorijos prijungimui prie ligoninės

Liūdnai pagarsėjusi A. Dulkio sveikatos reforma neaplenkė ir Šilalės. Sausio mėnesį taryba valdančiosios daugumos, į kurią įeina mero vadovaujamo politinio komiteto, jungtinės frakcijos (centristų, liberalų ir demokratų sąjunga) narių balsų dauguma priėmė sprendimą sujungti Laukuvos ambulatoriją su Šilalės ligonine. Posėdyje mūsų frakcija nepritarė tokiems valdančiųjų planams ir kėlė klausimus, kaip sujungiant įstaigas pagerės sveikatos paslaugų prieinamumas gyventojams ir ar tikrai būtina taip skubiai jungti šias dvi įstaigas, ypač, kad vyriausybė keičia ir aprašą? Ir štai praėjusią savaitę administracija gavo daugiau nei 680 laukuviškių parašus su prašymu naikinti priimtą sprendimą ir išlaikyti Laukuvos ambulatoriją savarankiška įstaiga. Panašu, kad skuboti rajono valdančiųjų sprendimai po reformos traukiniu aukoti Laukuvos ambulatoriją laukuviškių nesužavėj ...

Socialdemokratų bei jų partnerių pasiūlymų rajono vadovai neišgirdo

Socialdemokratų bei jų partnerių pasiūlymų rajono vadovai neišgirdo

Šilalės rajono savivaldybės tarybos narė Lineta Dargienė Šią savaitę taryboje bus svarstomas Šilalės rajono savivaldybės biudžetas, jame mūsų Kairiųjų jungtinė frakcija pateikė pasiūlymus. Po praėjusių komitetų valdančioji dauguma atmetė praktiškai visus siūlymus išskyrus tai, kad progimnazijos patalpų remontui susigėdę pridėjo 4000, tai bendroje sumoje trijų pastatų remontui ši įstaiga turės 5000 eur. Neskirta ir civilinės saugos programai, nors mieste ir miesteliuose yra daugybė vietų, kur signalizacija net nesigirdi. Taigi, gyventojai pavojaus atveju liks be apsaugos. Neskirta ir vaikų vasaros poilsio organizavimui - finansavimas išliko toks pat, kaip ir pernai. Jau ir pernai pinigai buvo “trupinami” po keletą šimtų įstaigoms, o dabar, išaugus autobusų nuomos, maisto kainoms, panašu, kad tėveliams teks patiems prisimokėti. Avariniai melioracijos statinia ...

Šilalės jaunimo reikalų taryba ištarė TAIP socialdemokratų pasiūlymui

Šilalės jaunimo reikalų taryba ištarė TAIP socialdemokratų pasiūlymui

Dar 2023 metų rugpjūčio mėnesį posėdžiavusi Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) valdyba priėmė sprendimą siekti balsavimo nuo 16 metų vietos savivaldos tarybų ir merų rinkimuose įteisinimo. Pasak LSDP pirmininkės Vilijos Blinkevičiūtės, galimybė jauniems žmonėms dalyvauti rinkimuose sustiprintų šalies demokratinius procesus. Socialdemokratinis jaunimas apie tai kalba jau nuo 2015 metų, o Seimo socialdemokratų partijos frakcija ketina registruoti Konstitucijos pataisas, leisiančias atsisakyti šiuo metu galiojančio ribojimo šešiolikamečiams dalyvauti savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose. 2024 metų sausio 31 d. vykusio posėdžio metu Šilalės rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba pritarė šiai iniciatyvai ir reiškia tam viešą palaikymą. Smagu, kad jaunimui priimtinos socialdemokratų idėjos ir joms pritariama. ...

Šilalės rajono savivaldybės taryba svarsto biudžetą. Kam prioritetas?

Šilalės rajono savivaldybės taryba svarsto biudžetą. Kam prioritetas?

Šilalės rajono savivaldybė jau kitą savaitę tvirtins rajono biudžetą, kuriame numatyta paskirstyti 43 milijonus eurų. Didžiausia dalis tenka švietimo ir socialiniams reikalams, tačiau nemaža dalis ir administravimui. Šilalės socialdemokratai aktyviai dalyvavome tiek biudžeto svarstymo etape, tiek teikiant pasiūlymus. Pagrindinės mūsų išsakytos pastabos, kad biudžete prioritetai sudėlioti netinkamai. Numatyta 500 tūkst. skvero sutvarkymui, 150 tūkst. eurų savivaldybės pastato remontui (II aukšto patalpos) ir  340 tūkst. greiderių ir traktorių pirkimui. Ir tai yra vienas milijonas iš mūsų savivaldybės biudžeto investicijų, kurios kelia daugiausiai klausimų. Kur galima šituos pinigus panaudoti? Mūsų siūlymas atsisakyti kad ir administracijos remonto ir perkelti tuos pinigus į civilinės saugos programą nuperkant keletą sirenų, kad gyventojai girdėtų, jei ištiktų p ...

Informuokite apie duobes Šilalės rajono keliuose

Informuokite apie duobes Šilalės rajono keliuose

AB „Kelių priežiūra“ skelbia, kad daugelyje valstybinės reikšmės kelių šiuo metu intensyviai taisomos išdaužos. Pasak specialistų, situacija svarbiausiuose šalies keliuose kur kas geresnė. Didesnis dėmesys skiriamas krašto ir rajoniniams keliams, ypač tose vietovėse, kur kelio danga yra labiau susidėvėjusi. Išdaužos – gana įprastas reiškinys, tačiau dažniausiai apie tai girdima pavasarį. Kadangi pastaruoju metu sulaukiama vis daugiau atlydžių dar žiemos laikotarpiu, susiduriama su vis didesniais iššūkiais. Darbus kai kuriuose ruožuose „Kelių priežiūra“ kartoja ir ne kartą, nes orų svyravimai daro didelę įtaką prastos būklės keliams. Be to, bendrovės ekipažai šiuo metu patruliuoja dar dažniau, kad galėtų užtikrinti kaip įmanoma saugesnes eismo sąlygas. Nors kelininkai nuolat vykdo patrulines apžiūras keliuose, tačiau vairuotojų vis vien prašoma būti budr ...

Close