Galiūnų sportas vejamas iš Šilalės?

Galiūnų sportas vejamas iš Šilalės?

Šilalės miesto šventės metu jau daugybę metų vykdavo gausų žiūrovų būrį sutraukdavusios galiūnų varžybos, kuriuose dalyvaudavo vienas žymiausių šalies galiūnų šilališkis Karolis Aleksandravičius. Deja, šios kadencijos rajono valdžia nusprendė, kad galiūnų varžybų nebereikia, tačiau kuo pakeis šį renginį idėjos taip pat neturi.Ne tik kad nebereikia varžybų, bet nusprendė ir neberemti garsiausio šalies galiūno šilališkio Karolio Aleksandravičiaus dalyvavimo aukšto meistriškumo varžybose.

Praėjusiame Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdyje paaiškėjo, kad Karolio paraiška, teikta sporto rėmimo programai, taip pat nevertinta, kaip neatitikusi kriterijų. Neatitiko kriterijų 20 paraiškų, nes pasikeitus tvarkai, dabar reikalaujama sutarčių su rėmėjais. Žinoma, pateikus paraiškas ir pamačius, kad jose yra trūkumų, buvo galima informuoti teikėjus, kad atsiųstų papildomus dokumentus, tačiau to nebuvo padaryta. Nefinansuotos liko ir mažųjų Šilalės krepšininkų veiklos, "Pajūriškio", sporto klubų "Lokys", "Šilalė" ir kitų sportininkų veiklos . Daugiausiai finansavimo , komisijos nuomone, nusipelno krepšinio klubas "Lūšis" (35 tūkst) ir Šilalės sporto mokyklos mokymo plaukti antrokams programa (12 tūkst.) ir dar keletas smulkesnių sporto projektų.

Daug metų dalyvavau sporto projektų paraiškų svarstymo komisijos darbe ir niekada nėra buvę taip, kad būtų nefinansuota tiek daug paraiškų. Visuomet administracinio vertinimo metu būdavo paprašoma papildyti trūkstamus dokumentus ir gaudavo nors po nedaug, bet visos sporto šakos.

Žvelgiant į finansuotus projektus, kyla klausimų, ar nebūta ir politinių simpatijų - antipatijų elemento, o gal vieni tiesiog mielesni, nei kiti? Klausimai lieka atviri pamąstymams, o realybė bado akis. Nors ir liko nepaskirstyta 16 tūkst. eurų, tačiau dalyvavimui aukštos kvalifikacijos sportiniuose renginiuose finansavimo nebeliko - jam buvo numatyta 60 proc. visos programos lėšų, ir visos jos jau išskirstytos.

Šilalės rajono savivaldybės tarybos narė Lineta Dargienė

Close