LSDP konferencija įstojimo į Europos sąjungą 20-mečiui

LSDP konferencija įstojimo į Europos sąjungą 20-mečiui

LSDP konferencija įstojimo į Europos sąjungą 20-mečiui

Šeštadienį Pakruojyje rinkosi bičiuliai iš visos Lietuvos į konferenciją, skirtą Lietuvos įstojimo į Europos sąjungą dvidešimtmečiui. Pranešimus skaitė LSDP partijos pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė, LR Seimo nariai Rasa Budbergytė,  Dovilė Šakalienė, LSDP Garbės pirmininkas, PSO specialus pasiuntinys Europai, buvęs ES Komisijos narys Vytenis Andriukaitis.
 
Pranešimai buvo apie tai, kokią naudą Lietuvai davė narystė ES ir kokie pastaruoju metu buvo priimti svarbiausi ES politiniai sprendimai, Europos Parlamento iniciatyvos. Konferencijoje diskutavome apie socialinės Europos stiprinimą, ES žaliąjį kursą, ES saugumo stiprinimo problemas, ES investicijas Lietuvoje.
 

Po pranešimo vyko diskusija, skirta Lietuvos regionų problemoms. Diskutavome apie ES investicijas regionuose, užimtumo didinimą, kovą su skurdu ir socialine atskirtimi, apsirūpinimą būstu ir kt.

 
LSDP Šilalės skyriaus pirmininkė

Lineta Dargienė

Close