Perspėjimo sirenų sistema Šilalėje neefektyvi?

Perspėjimo sirenų sistema Šilalėje neefektyvi?

Perspėjimo sirenų sistema Šilalėje neefektyvi?

Šį ketvirtadienį visoje Lietuvoje vyko perspėjimo sistemų patikrinimas. Nemažai Šilalės miesto bei rajono gyventojų skundėsi, kad sirenų nesigirdėjo ne tik kai kuriose Šilalės miesto vietose, bet ir seniūnijose.

Šilalės mieste veikia 3 perspėjimo sistemos (anksčiau dvi pastatytos ant Socialinių paslaugų namų ir gaisrinės) iš jų viena nauja, pastatyta šiais metais ant kultūros centro - akustinė, galinti transliuoti tekstą. Ji įsigyta Šilalės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis iš tarybos patvirtintos viešosios tvarkos bei krizių valdymo ir civilinės saugos būklės gerinimo programos.

Dar sistemos yra įrengtos Kvėdarnos ir Kaltinėnų  seniūnijose. Iš viso rajone yra 5  perspėjimo sistemos. Panagrinėjus perspėjimo sistemų žemėlapį matyti, kad ties Šilalės rajonu jis kiek tuštokas - neperspėjami sirenomis Laukuvos, Upynos, Pajūrio bei kitos mažesnės seniūnijos. Neabejotina, kad ir aplink Šilalę esančiuose Vingininkuose, Jucaičiuose, Balsiuose iš Šilalės sklindančių sirenų negirdėti.

Pasidairius kaimyniniuose rajonuose išties ima pavydas - šių rajonų savivaldybės akivaizdžiai labiau rūpinasi savo gyventojų perspėjimu. Tauragė, kaip matyti iš žemėlapio, mieste turi apie dešimt sistemų, jas pradėjo atnaujinti, kai tuo tarpu mūsų rajone veikiančios sistemos akivaizdžiai senos, neatliepiančios šių dienų saugumo reikalavimų.

Šioje situacijoje galima kaltinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą prie VRM, kad iš visoje Lietuvoje sumontuotų 197 sirenų tik viena atnaujinta Šilalėje. Tačiau rūpindamasi savo gyventojų saugumu savivaldybė galėtų savo biudžeto lėšomis įsigyti perspėjimo sistemas, kad gyventojai visada jaustųsi saugiai ir būtų tinkamai informuoti apie grėsmes.

Apie sistemos veikimo “pilkąsias zonas” galima pranešti užpildant šią apklausą - APKLAUSA GYVENTOJAMS DĖL PERSPĖJIMO PRANEŠIMŲ

Close